HET KERNBESTUUR EN HAAR COMMISSIES

HET LOGO VAN HET KERNBESTUUR VZW SAIGEN

RVM

COMMISSIES

Dit zijn onze trekkers van onze vrijwilligers, ondersteund door het Kernbestuur, die het vrijwilligersbeleid uit hebben getekend samen met het bestuursorgaan van Saigen vzw. Wil jij deze commissie beter leren haar werking kennen, klik op desbetreffende foto.

Hieruit groeide de stappen van het vrijwilligersbeleid en werd deze neergeschreven in de onderstaande brochure voorgesteld door het Kernbestuur Saigen vzw. Wil je deze brochure doornemen? Klik op deze foto hieronder.