Visie en missie

Onze visie stelt het kind centraal. Er is plaats voor zowel competitie als recreatie. Wij trachten ook in beide deelaspecten het kind technisch, motorisch en mentaal te ontwikkelen, rekening houdend met de individuele eigenschappen, leeftijd en geslacht.

Competitie: Er worden drie wedstrijddisciplines aangeboden. Ju-Jitsu Fighting en Duo System (onder laatstgenoemde vallen zowel Tai-Jutsu als Ju-Jitsu) en Kata. Men leert omgaan met zowel verlies als winst; Fair Play staat hierin centraal. Deelname is niet verplicht. Toch trachten wij met de competiteurs een hoog niveau te behalen en hen te stimuleren om hun maximale voldoening te schenken.

Recreatie: Hierin wordt het Tai-Jutsu onderricht als zelfverdediging. De wettelijkheid van dit begrip is dan ook de rode draad. Hierin wordt het technische aspect grondig aangepakt om zo het individueel niveau op te tillen en te blijven verbeteren. De basisfilosofie is het bereiken van een hoge kunde en de daarbij horende graad die het niveau van het individu bepaalt.

Bij zowel de visie in het competitieve als het recreatieve staat dezelfde “budomentaliteit” centraal.

Kernwaarden:

  • Tolerantie naar aanleiding van vervelende of onbegrijpelijke situaties. Tolerantie is uiteraard ook verbonden aan het begrip “krijgskunst”. Wij maken onze leden duidelijk dat de aangeleerde technieken slechts in uiterste nood, zijnde in het kader van zelfverdediging, te gebruiken zijn, en dat zij zich bovenal tolerant moeten opstellen. Daarbij is communicatie het sleutelwoord in een conflict.
  • Multiculturaliteit is in onze vereniging een begrip. Wij schuwen geen lid omwille van een etnische afkomst, maar wensen – integendeel – de multiculturaliteit in onze vereniging vertegenwoordigd te zien. Zij is immers een belangrijk aspect geworden van onze maatschappij. Ook onze leden dienen dit te aanvaarden en er mee om te gaan. Dit begrip sluit nauw aan bij respect en tolerantie.
  • Wederzijds begrip staat niet enkel ten opzichte van onze gemiddelde leden, maar ook voor zij die minder gemiddeld zijn. Ook mensen die anders zijn, zijn welgekomen. Saigen schuwt ook geen andersvaliden. Ook leden met psychomotorische moeilijkheden zijn welkom (autisme, asperger, borderline, MPD, schizofrenie, …). De nodige deskundigheid kan daarvoor beschikbaar gesteld worden, op maat van het lid.

Wij trachten onze leden ook de nodige discipline bij te brengen. De samenleving is namelijk een geordend geheel, en het dagdagelijks leven kent een hiërarchie (de werkvloer, schoolomgeving, thuis, …). Wij respecteren dit als vereniging en stimuleren ook de ontwikkeling ter zake.

Hierin is het welzijn, de gezonde ontwikkeling van het individu, een zeer belangrijk gegeven en wordt dit ook gezien als de hoogste prioriteit voor elke sporter in onze vereniging.