DOCUMENTEN

DOCUMENTEN VOOR VERWELKOMING NIEUWE LEDEN

OFFICIELE DOCUMENT

Oprichtingsakte vzw Saigen jaar 2010 STATUTEN

Akte van bestuursverandering jaar 2019

Huishoudelijk Reglement vzw Saigen

Reglement Technische Commissie vzw Saigen DOJO REGLEMENT

Jeugdsportbeleidsplan 2021-2026

De Ethische gedragscode van de begeleider en lesgevers vzw Saigen

Gedragsregels en gedragscode van de vrijwilliger van vzw Saigen

Richtlijnen aangaande de gedragscode van de vrijwilliger van vzw Saigen

DOCUMENTEN VAN EN VOOR VRIJWILLIGEN

VRIJWILLIGERSBELEIDSPLAN

ONTHAAL BROCHURE VRIJWILLIGER VZW SAIGEN