Vrijwilliger worden

Over ons

Word Vrijwilliger bij vzw Saigen

De Essentie van een Vrijwilliger bij vzw Saigen:

 Vrijwilligers bij vzw Saigen zijn onschatbare medewerkers die zich belangeloos inzetten voor onze vereniging. Het zijn individuen met een hart van goud, die volledig achter de filosofie, doelstellingen en het begrip van Saigen staan. Zij handelen met discretie, plaatsen het algemeen belang boven hun eigen belang en zijn flexibel in hun taken (uiteraard altijd in overleg). Kortom, een vrijwilliger bij Saigen dient onze gemeenschap met toewijding.

Wat Vrijwilligers Kunnen Verwachten en Wat Wij Verwachten:

  • Verzekering: Vrijwilligers zijn gratis verzekerd bij activiteiten, georganiseerd door vzw Saigen en haar conventionele organen.
  • Aansprakelijkheid: Ze hebben een beperkte aansprakelijkheid mits zij zich als “een goede huisvader/moeder” gedragen, conform diverse wetgevingen.
  • Briefing: Ze ontvangen duidelijke informatie over hun rol tijdens georganiseerde activiteiten.
  • Verantwoording: Ze rapporteren aan het Dagelijks Bestuur vzw Saigen.
  • Inbreng: Ze hebben een adviserende stem via het Kernbestuur en de respectieve voorzitters van het conventioneel orgaan waartoe zij behoren.
  • Waardering: Waar mogelijk organiseert vzw Saigen jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld een mosselsoupé.
  • Feedback: Tijdens een jaarlijkse gratis receptie kunnen zij hun ideeën delen met het bestuursorgaan.

Nog Niet Overtuigd?
Bekijk onze onthaalbrochure voor vrijwilligers van vzw Saigen [bovenaan/door hier te klikken].

Al Overtuigd?
Stuur een mailtje naar saigen.taijutsu@gmail.com en word deel van ons team!