LOCATIES

De Tai-Jutsufilosofie:                                                                                                                                                        

– Een vermeden gevecht, is een gewonnen gevecht;

– “Gezichtsverlies” is geen eerverlies;

– Respecteer je tegenstander, je weet nooit waarom hij zo handelt;

– Tracht je tegenstander te doorgronden, om zijn houding en mentaliteit beter te begrijpen;

– Overschat jezelf nooit, onderschat je tegenstander nooit;

– Ken je plaats in de maatschappij en help de zwakken;

– Vrees de perfectie niet, je bereikt ze toch nooit;

– Benader alles met een open geest, maar wees kritisch waarbij je niet vergeet wie en van waar je bent;

– Heb respect voor andere meesters en stijlen, zij kunnen je vele wijsheden aanleren (wijsheid is weten dat je niet weet).

Wat is Tai-Jutsu

Tai-Jutsu is een verdedigingssport die gebaseerd is op de oorspronkelijke gevechtstechnieken van de boeddhistische Shaolinmonniken. Het woord zelf betekent “Kunst” of “Techniek’ (Jutsu) van het “Lichaam” (Tai) in de zin van ongewapend vechten.

Het moderne Tai-Jutsu bevat de aanvallende elementen van het Judo (worpen en klemmen), Karate (trappen of geri en stoten of atemi), alsook verdedigende van het Ju-Jitsu (Worpen, klemmen, wurgingen, atemi) en Aikido (roterende bewegingen, klemmen, worpen).

Tai-Jutsu is een performante vorm van zelfverdediging. Dit houdt in dat deze krijgskunst geen wedstrijdvormen kent maar zich beperkt tot het efficiënte. “Hoe korter de techniek, hoe beter.” Er worden uiteraard ook nog andere dingen aangeleerd die typisch zijn voor de Japanse krijgskunsten, zoals o.m. lenigheid en valtechnieken. Snelheid, explosiviteit en kracht zijn ook van belang. De eigen kracht is echter geen strikte noodzakelijkheid. De Tai-jutsika gaat al zijn kracht, tezamen met de kracht van de tegenstander, tegen die tegenstander gebruiken.

Waar kan je les volgen? Zie hieronder de verschillende afdelingen, erop klikken en je krijgt de trainingsuren en de adressen.