Waarom participeren met clubgrade

Over ons

Waarom Kiezen voor Clubgrade

Optimalisatie door Clubgrade:

Veel verenigingen kunnen profiteren van Clubgrade, mits ze bereid zijn om voldoende tijd en energie te investeren. Bij Saigen vzw waren we vastberaden om stappen te zetten naar verbetering. Ons kernbestuur was zich bewust van onze zwakheden en was oprecht gemotiveerd om hier verandering in te brengen. We identificeerden al snel dat zowel onze vrijwilligerswerking als ons sponsorbeleid vernieuwing nodig hadden en maakten hiervan onze focuspunten gedurende het gehele proces.

Ervaring met Clubgrade-begeleiding:

Hoewel we aanvankelijk enige scepsis hadden over de veranderingen die Clubgrade zou kunnen realiseren, verdwenen onze twijfels snel dankzij het soepele contact met de Clubgrade-begeleiders. We hebben inmiddels waardevolle inzichten verworven over het motiveren en begeleiden van vrijwilligers en over taakdelegatie.

Over ons

Ervaring met Clubgrade-begeleiding:

Hoewel we aanvankelijk enige scepsis hadden over de veranderingen die Clubgrade zou kunnen realiseren, verdwenen onze twijfels snel dankzij het soepele contact met de Clubgrade-begeleiders. We hebben inmiddels waardevolle inzichten verworven over het motiveren en begeleiden van vrijwilligers en over taakdelegatie.

Verbinding met Onze Vrijwilligers:

Het delegeren van taken was een uitdaging, aangezien ik gewend was om veel verantwoordelijkheden op me te nemen. Echter, ik heb geleerd hoe cruciaal het is om mensen vertrouwen te schenken en heb ervaren dat de meesten dat vertrouwen ook waarmaken door uitstekend werk te leveren. Clubgrade heeft niet alleen onze kennis over onze vrijwilligers verbeterd, maar ook hun begrip van de club en hun verwachtingen verhelderd. Het resultaat is ontegenzeglijk een win-win situatie.

Over ons

Toekomstgerichte Aanpak:

Bovendien heeft onze Clubgrade ons waardevolle contacten opgeleverd met andere sportclubs. Het heeft me aangenaam verrast hoeveel verenigingen met vergelijkbare problemen worstelen en hoe graag we elkaar willen bijstaan. Er ligt nog voldoende werk in het verschiet, maar onze club is nu op de toekomst voorbereid.